Detaljnije o filmu

KAO ŠTO IDU ĐEVOJKE / KAO ŠTO RADE DJEVOJKE

Autor:
Melissa Potter
 
potter.melissa@gmail.com
Država:
SAD, Srbija
Trajanje:
26 min

O autoru

Melissa Potter je multimedijska umjetnica čiji se radovi uvijek dotiču žena i njihovih prijelaza iz braka u majčinstvo. Za svoja je djela osvajala brojne nagrade, a trenutno radi kao predavačica na Interdisciplinarnom umjetničkom smjeru Fakulteta Columbia u Chicagu.

Stana Cerović rođena je u malom crnogorskom selu u obitelji bez sinova. Žrtvovala je brak i djecu kako bi živjela kao muškarac. Želi da ju se pamti kao tatinog sina.

Copyright 2016.

Izrada web stranica: Netlex