Detaljnije o filmu

BIT` ĆE LOLA!

Autor:
Marijana Sladetić, Tereza Kaurinović, Jelena Lazić, Martina Kalčić
 
vilka.alfier@fadein.hr
Država:
Hrvatska
Trajanje:
8 min

O autoru

Marijana Sladetić u sklopu organizacije FADE IN radila je na dva dokumentarna filma: prvi projekt trebao je pomoći pri zapošljavanju slijepih i slabovidnih osoba, dok je drugi u procesu završavanja, a riječ je o Hrvatskoj knjižnici za slijepe. Jelena Jeca je psihologinja koja trenutno radi u Centru za socijalnu skrb u Zagrebu, također je sudjelovala u FADE IN-ovoj edukativnoj radionici Biti drugačiji - identiteti, predrasude i nasilje. Martina Kalčić je antropologinja koja je pohađala niz različitih filmskih radionica u Zagrebu i Rijeci. Tereza Kaurinović također je pohađala edukativnu radionicu Biti drugačiji - identiteti, predrasude i nasilje, a u sklopu koje je nastao ovaj uradak.

Ovo je priča o prenatalnim testovima koji se provode s ciljem utvrđivanja Downovog poremećaja i stavovima o abortusu u slučaju pozitivnog testa.

Copyright 2016.

Izrada web stranica: Netlex